KATEGORLER

EN BEENLENLER
ANKET
 
Sizce yeni E-Ticaret sistemimiz nasl?
 
Mkemmel
Gzel
Normal
Kt
ok Kt
 

 
 
 MESAFEL�� SATI�� S��ZLE��MES��
 

 

UYARI : lgili yasa gerei ltfen aadaki szleme metnimizi 16 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrca; internet sitemize ye olan ve al veri yapan her mteri, tarafmzdan dzenlenmi olan aadaki sat szlememizin tm maddelerini baka bir ihbara gerek kalmadan okumu ve kabul etmi saylr!

MESAFEL SATI SZLEMES

bu szleme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayl Resmi Gazetede yaynlanan Mesafeli Szlemeler Uygulama Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelik gerei internet zerinden gerekletiren satlar iin szleme yaplmas zorunluluuna istinaden dzenlenmi olup, maddeler halinde aadaki gibidir.

MADDE 1 - KONU

bu szlemenin konusu, SATICI nn, ALICI ya satn yapt, aada nitelikleri ve sat fiyat belirtilen rnn sat ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayl Tketicilerin Korunmas Hakkndaki Kanun-Mesafeli Szlemeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakknda Ynetmelik hkmleri gereince taraflarn hak ve ykmllklerinin kapsamaktadr.

MADDE 2.1 - SATICI BLGLER

BYM Is Rezistans San. Tic. Ltd. ti.  

Mersis No: 0191 0583 7640 0015    Ticaret Sicil No: 84255

Kep Adresi: bymisi@hs03.kep.tr

MADDE 2.2 - ALICI BLGLER

Mteri olarak www.e-bym.com alveri sitesine ye olan kii.
ye olurken kullanlan adres ve iletiim bilgileri esas alnr.

MADDE 3 - SZLEME KONUSU RN BLGLER

Maln / rnn / Hizmetin tr, miktar, marka/modeli, rengi, adedi, sat bedeli, deme ekli, sipariin sonland andaki bilgilerden olumaktadr.

MADDE 4 - GENEL HKMLER

4.1 - ALICI, Madde 3 te belirtilen szleme konusu rn veya rnlerin temel nitelikleri, sat fiyat ve deme ekli ile teslimata ilikin tm n bilgileri okuyup bilgi sahibi olduunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiini beyan eder.

4.2 - Szleme konusu rn veya rnler, yasal 30 gnlk sreyi amamak koulu ile her bir rn iin ALICI nn yerleim yerinin uzaklna bal olarak n bilgiler iinde aklanan sre iinde ALICI veya gsterdii adresteki kii/kurulua teslim edilir. Bu sre ALICI ya daha nce bildirilmek kaydyla en fazla 10 gn daha uzatlabilir.

4.3 - Szleme konusu rn, ALICI dan baka bir kii/kurulua teslim edilecek ise, teslim edilecek kii/kuruluun teslimat kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 - SATICI, szleme konusu rnn salam, eksiksiz, siparite belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanm klavuzlar ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Szleme konusu rnn teslimat iin ibu szlemenin imzal nshasnn SATICI ya ulatrlm olmas ve bedelinin ALICI nn tercih ettigi deme ekli ile denmi olmas arttr. Herhangi bir nedenle rn bedeli denmez veya banka kaytlarnda iptal edilir ise, SATICI rnn teslimi ykmllnden kurtulmu kabul edilir.

4.6- rnn tesliminden sonra ALICI ya ait kredi kartnn ALICI nn kusurundan kaynaklanmayan bir ekilde yetkisiz kiilerce haksz veya hukuka aykr olarak kullanlmas nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluun rn bedelini SATICI ya dememesi halinde, ALICI nn kendisine teslim edilmi olmas kaydyla rnn 3 gn iinde SATICI ya gnderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI ya aittir.

4.7- SATICI mcbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulamn kesilmesi gibi olaanst durumlar nedeni ile szleme konusu rn sresi iinde teslim edemez ise, durumu ALICI ya bildirmekle ykmldr. Bu takdirde ALICI sipariin iptal edilmesini, szleme konusu rnn varsa emsali ile deitirilmesini, ve/veya teslimat sresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasna kadar ertelenmesi haklarndan birini kullanabilir. ALICI nn siparii iptal etmesi halinde dedii tutar 10 gn iinde kendisine nakden ve defaten denir.

4.8- Garanti belgesi ile satlan rnlerden olan veya olmayan rnlerin arzal veya bozuk olanlar, garanti artlar iinde gerekli onarmn yaplmas iin SATICI ya gnderilebilir. Bu tr gnderimlerde (sipari tarihinden itibaren 15 gn iinde ise) kargo giderleri SATICI tarafndan karlanacaktr.

4.9- bu szleme, ALICI tarafndan okudum kabul ediyorum tklamasyla geerli olacaktr.

4.10- bu rn iade garantisi kapsam mteri alm olduu kutular / sipariler / rnlerde kutularn tahrip olmam etiketleri sklmemi, barkot ve kutu zerindeki etiketlerin okunur olmas, rn kutularnn tarafmza teslim edilememesi, faturann bulunmamas, rn iadesi veya garanti koulunu geersiz klar.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, szleme konusu rnn kendisine veya gsterdii adresteki kii/kurulua tesliminden itibaren (7) gn iinde cayma hakkna sahiptir. Cayma hakknn kullanlmas iin bu sre iinde SATICIYA ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulmas ve rnn ilgili madde hkmleri erevesinde kullanlmam olmas arttr. Bu hakkn kullanlmas halinde, 3. kiiye veya ALICI ya teslim edilen rnn SATICI ya gnderildiine ilikin kargo teslim tutana rnei ile fatura aslnn iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulamasn takip eden 10 gn iinde rn bedeli ALICI ya iade edilir. Fatura asl gnderilmez ise KDV ve varsa sair yasal ykmllkler iade edilemez. Cayma hakk nedeni ile iade edilen rnn kargo bedeli,SATICI nn anlamal olduu kargo ile gnderildiinde SATICI tarafndan karlanr.Aksi durumlarda kargo bedeli ALICI tarafndan denecektir.

Nitelii itibariyle iade edilemeyecek rnler, zel retim yaplan rnler, tek kullanmlk rnler, kopyalanabilir yazlm ve programlar, hzl bozulan veya son kullanm tarihi geen rnler iin cayma hakk kullanlamaz.

Her trl yazlm ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartu, erit v.b) ve cayma hakknn kullanlmas, rnn ambalajnn almam, bozulmam ve rnn kullanlmam olmas artna baldr.

Ayrca, tketicinin zel istek ve talepleri uyarnca retilen veya zerinde deiiklik ya da ilaveler yaplarak kiiye zel hale getirilen mallarda tketici cayma hakkn kullanamaz.

demenin kredi kart veya benzeri bir deme kart ile yaplmas halinde tketici, kartn kendi rzas dnda ve hukuka aykr biimde kullanld gerekesiyle deme ileminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kart karan kurulu itirazn kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gn iinde deme tutarn tketiciye iade eder.

bu szlemenin uygulanmasnda, Sanayi ve Ticaret Bakanlnca ilan edilen deere kadar Tketici Hakem Heyetleri ile SATICI nn yerleim yerindeki Tketici Mahkemeleri yetkilidir.

Sipariin sonulanmas durumunda ALICI ibu szlemenin tm koullarn kabul etmi saylacaktr.
Ana Sayfa  |  Geri Dn

 
0